Erpapay Entegrasyonuna Giriş

Erpapay API çevrimiçi ödeme kabul eden tüm üye iş yerlerinin kullanabilmesi amacı ile tasarlanmıştır. Tercih edilen sunucu taraflı programlama dilleri ile entegre olabilir. API ile ayrıca çeşitli sorgular yapılabilir. API'nin kullanılabilmesi için üye iş yerlerine önceden tanımlanmış merchantId ve secretKey gerekmektedir. merchantId üye iş yerini belirten benzersiz bir numara iken, secretKey sorgulama yapmak için kullanılması gereken benzersiz bir numaradır.

Canlı Ortama Geçiş

  • Olası tüm durumlar için ödeme adımlarınızı test kartları ile test edin.
  • Sonuç sayfanızın (BackrefUrl) Erpapay'den gelen yanıtı yorumlamasına dikkat edin.
  • Erpapay servislerinden dönebilecek tüm hatalara karşı kodunuzu düzenleyin.